Välkommen till Svensk GlasÅtervinning!
   
. .

När du lämnar ditt glas på en av landets 7000 insamlingsplatser tar du aktivt ställning för miljön. Vi brukar tala om glasets kretslopp. Glaset du lämnat är inte slutet utan början.

 

Glasåtervinning spar naturtillgångar och energi. När återvunnet glas smälts till nytt glas fordras 20 % mindre energi än när man utgår från råvarorna sand, soda och kalk.

 

Glastillverkning med återvunnet glas avger dessutom mindre mängder koldioxid än tillverkning som baseras på jungfruliga råvaror.

 

ÅtervinningssymbolVarje vardag tar vi emot 700 ton glasförpackningar i Svensk GlasÅtervinnings anläggning i Hammar. Vi sorterar, krossar och förädlar det gamla glaset till en ny råvara. Våra kunder producerar i sin tur något som förr eller senare når dina händer igen.

.

Tjej med glasflaskor

 

     
Glasigloos Processat glas Glas blir till glas  
Glasinsamling
Varför ska vi färgsortera?
En väl utförd sortering på insamlingsplatsen ger en bra glasråvara. Läs mer
Förädling
Vad blir det av glaset i igloon?
Allt glas som samlas in i Sverige körs till Svensk GlasÅtervinning i Närke. Läs mer
Nya produkter
Insamlat glas går igen!
Drygt 60 % av allt inlämnat glas kommer tillbaka som nya glasförpackningar. Läs mer