☰ Meny

Så sköter du insamlingsplatsen

Genomtänkta system och pålitliga rutiner är avgörande för att höja kvaliteten på insamlat glas. Insamlingsbehållarna har en nyckelroll.

Rätt insamlingsbehållare

Vi rekommenderar bottentömmande behållare. Det ska finnas minst två behållare, en för färgat glas och en för ofärgat glas. Behållarna ska vara tydligt uppmärkta med dekaler så att man underlättar för konsumenten att göra rätt.

Inkastöppningens diameter ska av säkerhetsskäl vara max Ø16 cm. Storleksbegränsningen minskar också risken för att främmande material och skräp hamnar i behållarna.

Den bottentömmande behållaren är sluten och minskar därför risken att fel saker kastas i den. Bottentömning minskar också fallhöjden vid tömning på lastbilsflak och orsakar därmed mindre kross.

Ska nya behållare ställas ut: kontakta inköpsansvarig på Svensk Glasåtervinning så att rätt behållarmodell införskaffas.

Vi samarbetar med FTI

Återvinningsstationer inrättas av FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) i samarbete med Svensk Glasåtervinning och övriga materialbolag som samlar in förpackningar och tidningar. Lättillgängliga återvinningsstationer är målet. Strategiska platser är till exempel större bostadsområden, köpcentrum eller serviceanläggningar.

En återvinningsstation med insamling av alla förpackningsslag är det bästa alternativet. Då kan konsumenten enkelt lämna både skruvlock och kapsyler och de papp- eller plastkassar glaset bärs dit i. Mindre skräp på insamlingsplatsen, med andra ord.

Töm behållarna innan de är fulla

Konsumenterna gör rätt när förutsättningarna är de rätta. Är behållaren för färgat glas full är risken stor att det färgade glaset istället hamnar i behållaren för ofärgat glas.

Statistik och praktisk erfarenhet är enda vägen att komma fram till fungerande tömningsfrekvenser. Mängden färgade glasförpackningar är större än ofärgade. Tumregeln är att behållaren för färgat glas bör vara 40–50 procent större i volym än den för ofärgat.

Information på behållarna

Tydliga dekaler på behållarna är mycket viktig information till konsumenten.

Vitt = ofärgat glas

Grönt = färgat glas

Färgsymboliken är välkänd och hjälper konsumenten att sortera rätt. Dekaler beställs kostnadsfritt från Svensk Glasåtervinning. För mer information: kontakta inköpsansvarig på Svensk Glasåtervinning.

Håll rent och snyggt

En välstädad insamlingsplats med rena och prydliga behållare påvekar konsumentens beteende i positiv riktning. En välskött insamlingsplats ger högre kvalitet på det insamlade glaset.

Behållarna ska högtryckstvättas när det behövs. FTI städar regelbundet återvinningsstationerna, men glasspill och skräp runt glasbehållarna ska tas om hand av insamlingsentreprenören i samband med tömning.