☰ Meny

Lämna deklaration

Producenter och importörer ska deklarera sina förpackningsmängder. Deklarationsunderlag finns tillgängligt från den 1:a i månaden efter avslutad deklarationsperiod.

Deklarationen ska vara inskickad senast den 25:e.
 Vid utebliven deklaration skickas automatisk påminnelse den 5:e i påföljande månad.

Ikon: checkmark

Lämna din deklaration

Lämna din deklaration för förpackningsmängd direkt på webben – snabbt, enkelt och smidigt.