☰ Meny

Producentansvaret för insamling och återvinning

Företag som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar och förpackade varor har ett så kallat producentansvar. Det betyder att de har ansvar för att förpackningarna samlas in och återvinns. Regelverket har skapats för att bidra till ett miljömässigt hållbart samhälle.

Det finns också producentansvar för bland annat tidningar, batterier, glödlampor och läkemedel. I riksdagens digitala arkiv kan du läsa mer om vad producentansvaret innebär:

Förordning (2018:1462) om producentansvar för förpackningar

Organisation och finansiering

För att sköta den lagstadgade insamlingen och återvinningen har näringslivet organiserat sig i fem materialbolag. Utöver Svensk Glasåtervinning är det MetallKretsen, Plastkretsen, Pressretur och Returkartong.

Svensk Glasåtervinnings verksamhet finansieras av avgifter från producenter och importörer och av vår försäljning av glasråvara. När det gäller andra förpackningsmaterial administreras återvinningsavgiften av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).