☰ Meny

Styrelse och ägare

Styrelse

Bo-Lennart Nilsson, Ardagh Glass Limmared AB
Kim Holmberg Hansen, Ardagh Glass Limmared AB
Edward Liepe, Dagligvaruleverantörers förbund
Eystein Mitsem, Dagligvaruleverantörers förbund
Anna de Geer, Sprit- & Vinleverantörsföreningen
Rolf Cassergren, Sprit- & Vinleverantörsföreningen
Pär Bygdeson, Svensk Dagligvaruhandel
Karin Brynell, Svensk Dagligvaruhandel
Anna-Karin Fondberg, Sveriges Bryggerier
Erika Danckwardt-Lillieström, Sveriges Bryggerier

Styrelseordförande: Per Sandberg
Verkställande direktör: Hans Standár

Ägande

Svensk Glasåtervinning AB ägs gemensamt av sina uppdragsgivare:

Ardagh Glass Limmared AB
Dagligvaruleverantörers förbund
Sprit & Vinleverantörsföreningen
Svensk Dagligvaruhandel
Sveriges Bryggerier

Verksamheten finansieras dels med intäkter på försåld glasråvara, dels med förpackningsavgifter. Ingen utdelning sker till ägarna.