☰ Meny

Organisation

Affärsområden

Affärsområde Process: Ansvarar för mottagning av insamlat glas, produktion och sortering av glasförpackningar, försäljning samt leverans till kund. Ansvarar för underhåll av sorteringsanläggningen och logistik inom anläggningen.
Affärsområde Material: Ansvarar för insamling av allt förpackningsglas i Sverige och leverans till anläggningen i Hammar. Ansvarar övergripande för förpackningsavgifter och uppföljning mot producenter och importörer.

Stabsfunktioner

Teknik: Ansvarar för teknikutveckling av process och anläggning, kvalitet, miljö och investeringsfrågor.
Ekonomi/IT: Ansvarar för företagets ekonomi och administration samt hantering av anslutning av producenter till systemet och deklarationer. Ansvar för den övergripande IT-miljön.